0932393232

gui-may-rua-bat-sms4evi14e-chi-trang-quy-hop

Gửi máy rửa bát SMS4EVI14E chị Trang Quỳ Hợp

Mã này đang hot nè ngon, bổ, rẻ nhé cả nhà

Máy rửa bát Bosch #SMS4EVI14E

Series 4

✅13 bộ, 3 giàn rửa

✅ Kết nối homconect

✅Hé cửa mọi chế độ với chỉ 1 nút ấn

✅Rửa nửa tải, rửa yêu thích (mặc định là rửa tráng - có thể cài đặt chương trình khác), chế độ vệ sinh máy,...

🍀 Xuất xứ Ba Lan

Tất cả cảm xúc:

22

 

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận