0932393232

huong-dan-ket-noi-robot-voi-nhieu-wifi-trong-nha

Hướng dẫn kết nối robot với nhiều wifi trong nhà

 

Robot có thể lưu được nhiều mạng wifi và sẽ tự động chuyển kết nối sang mạng khác khi mạng cũ sóng yếu hoặc mất sóng bằng cách :

  • Trường Hợp 1 :Nếu có nhiều mạng wifi tại nhà với tên và mật khẩu wifi khác nhau, người dùng phải cài đặt kết nối cho từng mạng ( thao tác giống như cài đặt kết nối với mạng đầu tiên, lưu ý chỉ cài đặt duy nhất với 1 tài khoản ecvacs Home) , robot có thể tự động chuyển mạng khác khi đang làm việc ( giai đoạn chuyển tiếp mạng có thể bị mất kết nối) 
  • Trường Hợp 2 : nếu hệ thống mạng wifi là dạng MESH ( các thiết bị phát sóng hoạt động chung với nhau 1 cách thống nhất ) người dùng tắt hết các model con sau đó kết nối robot với model chính, sau khi kết nối xong bật các modem con trở lại và robot có thể tự động kết nối
  • Trường Hợp 3 : Nếu mạng wifi nhà bạn có dạng 1 modem wifi chính và sử dụng thêm các thiết bị kích sóng, các mạng wifi từ các bộ kích sóng này cùng Tên và mật khẩu với mạng wifi chính , bạn có thể kết nối với bất kỳ mạng wifi nào, sau khi kết nối với 1 mạng bât kỳ robot có thể kết nối với tất cả các mạng wifi khác ở trên

Nói tóm lại để robot có thể tự động kết nối với các mạng wifi khác nhau nhưng  chung tên và mât khẩu  , trong trường hợp tên và mật khẩu không giống nhau thì bạn cần cho robot tiến hành kết nối thêm với mạng đó ( mà không reset robot)