0932393232

thong-bao-ve-viec-thay-doi-thuong-hieu-kinh-doanh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THƯƠNG HIỆU KINH DOANH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THƯƠNG HIỆU KINH DOANH

Do thay đổi nhu cầu kinh doanh trọng tâm đúng mặt hàng thiết yếu máy hút bụi lau nhà thông minh, đại diện cho doanh nghiệp xin xác nhận thông tin thay đổi thương hiệu Nguyễn Hoàng (https://www.facebook.com/pg/dimoshop.vn/about/?ref=page_internal) thành thương hiệu Dimoshop Robot Hút Bụi Thông Minh

Mọi thông tin thay đổi thương hiệu đã được cập trên Fanpage và Website : https://dimoshop.vn ( các thông tin đã được hợp nhất )

Xin cảm ơn quý khách !

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận